Журнали

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія


  ISSN: 2708-4086e-ISSN: 2708-4094

  У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові та огляди з питань всіх аспектів агрономії, екології та біології від молекулярного рівня організації до біосферного.
  Тематика: рослинництво, селекція і насінництво, землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, захист і карантин рослин, фітопатологія, ентомологія, гербологія, біотехнологія у сільському господарстві, лісове та садово-паркове господарство, екологія і біологія рослин, популяційна екологія рослин (в межах лісових, лучних, степових, водних та інших природних та антропогенно змінених рослинних угруповань), екологія біологічних систем, моніторингові дослідження довкілля.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент


  ISSN:
   2307-9533e-ISSN: 2518-1246

  У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з економіки та менеджменту, включно з особливостями сільськогосподарської сфери та агропромислового бізнесу.
  Тематика: загальні актуальні економічні проблеми, економіка сільського господарства та суміжних дисциплін, управління підприємствами та підвищення їхньої конкурентоспроможності, проблеми розвитку сільських територій, вивчення тенденцій сталого розвитку та гармонійного розвитку сучасного суспільства та навколишнього середовища тощо.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина


  ISSN: 2708-3799, e-ISSN: 2708-3802


  У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з ветеринарної медицини, якості і безпечності продукції тваринництва.
  Тематика: інновації у ветеринарній медицині, питання біобезпеки та біозахисту; ветеринарної патології та морфології; клінічної та лабораторної діагностики; біотехнології; ветеринарної фармакології та токсикології; ветеринарної вірусології, мікробіології та імунології; епізоотології та інфекційних хвороб; паразитології; гігієни і санітарії; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; ветеринарно-санітарної експертизи, якості і безпечності продукції тваринництва.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів


  ISSN: 2708-4892e-ISSN: 2708-4906


  У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди результатів експериментальних досліджень за напрямками агроінженерії, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, машинобудування, комп’ютерного моделювання та інші напрямки інженерії виробничих процесів.
  Тематика: агроінженерія (агротехсервіс, машиновикористання в рослинництві, машиновикористання в тваринництві); галузеве машинобудування (машинобудування, матеріалознавство, проектування технічних систем); енергозбереження та безпека життєдіяльності; теоретичні питання інженерії; інженерні технології харчових виробництв.

 • Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво


  ISSN: 2708-4639e-ISSN: 2708-4647


  У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з питань технології виробництва та переробки продукції тваринництва, розведення, селекції, генетики, біотехнології, технології кормів, годівлі, відтворення та збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин.
  Тематика: розведення та селекція тварин; технологія, виробництво та переробка продукції тваринництва; генетика, біотехнологія, годівля та відтворення тварин.