The impact of improving breed on dairy productivity of cows of different breeds of domestic selection.

Keywords: cattle, milk productivity, lactation, conditional blood, improving breed

Abstract

Breeding of cattle of dairy productivity in Ukraine in recent years is carried out with the intensive use of reproductive breeding, where the parent breed is Holstein, which leads to the appearance in the herd or breed of individuals with a huge diversity of genotypes with heterogeneous productivity. For the consolidation of cattle of Ukrainian dairy breeds for economically useful features, it is necessary to set the maximum permissible limits of the conditional stiffness of the Holstein breed in the genotype of animals of newly created breeds. The purpose of the research was to determine the milk productivity of cows of different breeds of breeding herds of the experimental farms of the NAAS, depending on the conditional share of blood in their genotype of the Holstein breed. The studies were conducted in herds of research farms of the NAAS according to the data of breeding records of cows of Ukrainian Black-and-White Dairy (2130 heads), Ukrainian Red-and-White Dairy breeds (689 heads) and Ukrainian Red Dairy (176 heads). Significant differentiation of milk yields of cows of different breeds has been established depending on the proportion of conditioned blood supply by the Holstein breed. The possibility of even increase of milk productivity of cows of Ukrainian Red Dairy of the first and higher lactation with increase of a share of blood count on Holstein breed is proved. For cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed, the upper limit of conditional blood yield for the Holstein breed, which contributed to the increase in milk yield of the first lactation was 87.49 %, and for the higher lactation – 75.0 %. Animals of the Ukrainian  Black-and-White Dairy breed have a higher hope of first and higher lactation with an increase in their genotype of the conditional share of blood by the breed of improvement to 75.0 %. An increase in the proportion of conditional blood over Holstein breeds beyond the specified limits leads to a decrease in dairy productivity of cows. In general, the further breeding of cattle of Ukrainian dairy breeds requires a clear justification for the use of Holstein breed for reproductive breeding, taking into account the results of the effect of conditional blood on the milk productivity of cows.

References

1. Bolhova, N.V., 2011. Vplyv henotypovykh chynnykiv na molochnu produktyvnist koriv [Influence of genotypic factors on dairy productivity of cows]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 8(48), pp. 7-11.
2. Borovikov, V., 2001. STATISTICA. Isskustvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov [STATISTICS: Art of computer data analysis: for professionals]. S.-Peterburg.
3. Burkat, V.P., Melnyk, Yu.F., Yefimenko, M.Ia., Polupan, Yu.P. and Kruhliak, A.P., 2003. Prohramy selektsii porid [Breed breeding programs]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 37, pp. 3-22.
4. Voitenko, S.L., Sydorenko, O.V. and Vyshnevskyi, L.V., 2019. Selektsiini dosiahnennia u tvarynnytstvi Ukrainy ta vydatni ucheni kintsia ХХ pochatku ХХІ storichchia [Breeding achievements in animal husbandry of Ukraine and outstanding scientists of the end of XX beginning of XXI century]. Poltava.
5. Efimenko, M.Ya. and Polupan, Yu.P., 1997. Rekordyi molochnoy produktivnosti korov. [Cows milk production records]. Zootekhnyia, issue 6, pp. 9-10.
6. Zubets, M. V. and Burkat, V. P., 2002. Osnovni kontseptualni zasady novitnoi vitchyznianoi teorii porodoutvorennia [Basic conceptual foundations of the newest domestic theory of rock formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 36, pp. 3-10.
7. Kot, M.M., Horoshih, V.T. and Cherkasov, A. A., 1991. Chto nuzhno znat pri razvedenii golshtinizirovannogo chYorno-pYostrogo skota [What you need to know when breeding Holstein black-motley cattle]. Zootekhnyia, issue 10, pp. 2-5.
8. Kryikanova, L.N., 1981. Golshtino-frizskiy skot SShA i Kanadyi [Holstein-Friesian cattle of the USA and Canada]. Selskoe khoziaistvo za rubezhom, issue 7, pp. 43-49.
9. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic Principles of selective breeding in cattle breeding]. Kolos: Moskov.
10. Mykytiuk, D. M., Lytovchenko, A. M., Burkat, V. P. and in., 2004. Prohrama selektsii ukrainskoi chervonoi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2003-2012 roky [The program of selection of Ukrainian Ukrainian dairy breed of great horny skin for 2003-2012 rock]. Kyiv.
11. Milostivyiy, R.V., Karlova, L.V., 2003. Produktivnoe dolgoletie golshtinskih korov evropeyskoy selektsii raznyih liniy v usloviyah promyishlennoy tehnologii [Productive longevity of Holstein cows of European selection of different lines in the conditions of industrial technology]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 65-73.
12. Melnyk, Yu. F., Lytovchenko, A. M., Bilous, O.V. and in., 2003. Prohrama selektsii ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2003-2012 roky [Breeding program for the Ukrainian red-breasted cattle dairy breed for 2003-2012]. Kyiv.
13. Melnyk, Yu. F., Mykytiuk, D. M., Pyshcholka, V. A. and in., 2003. Prohrama selektsii ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2003-2012 roky [Breeding program for the Ukrainian black and white dairy cattle breed for 2003-2012]. Kyiv.
14. Ohapkin, S., 2000. Sovremennoe ponyatie o porode i porodoobrazovanii [The modern concept of breed and breed formation]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 1, pp. 24-27.
15. Paronyan, I.A., Yurchenko, O.P., Filipova, N.D. and Smirnov, A.S., 2000. Sohranenie i ratsionalnoe ispolzovanie genofonda otechestvennyih porod [Conservation and rational use of the gene pool of domestic breeds]. Zootekhnyia, issue 8, pp. 25-27.
16. Piddubna, L., 2014. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh faktoriv na molochnu produktyvnist ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi khudoby [Influence of genotype and paratype factors on dairy productivity of Ukrainian red-breasted dairy cattle]. Tvarynnytstvo Ukrainy, issue 3-4, pp. 11-14.
17. Saksa, E.I., 2014. Rol tselenapravlennogo otbora i podbora pri sozdanii vyisokoprodutkivnyih golshtinizirovannyih stad chYorno-pYostrogo skota [The role of targeted selection and selection in the creation of highly productive holsteinized herds of black-motley cattle]. Genetika i razvedenie jivotnyih., issue 2, pp.7–10.
18. Salohub, A. M., 2009. Molochna produktyvnist koriv zalezhno vid umovnoi chastky spadkovosti polipshuiuchoi porody [Dairy performance of cows, depending on the contingent proportion of hereditary breed improvement]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 10 (16), pp. 88-93.
19. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V.V., 2014. Henotypovi ta paratypovi chynnyky vplyvu na oznaky molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Genotypic and paratypical factors influencing the characteristics of dairy productivity of cows of Ukrainian black-rumped dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 7 (26), pp. 87-90.
20. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I. and Salohub, A. M., 2009. Metodolohichnyi aspekt stvorennia molochnykh koriv bazhanoho typu [Methodological aspect of creation of dairy cows of the desired type]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny, issue 18, part 1, pp. 307-311.
21. Khmelnychyi, L.M., Salohub, A.M., Zhmurko, S.M., Korniienko, T.I., Kotov, B.V., Siriachenko O.O. and Sokolov, A.Iu., 2011. Henotypovi ta paratypovi chynnyky vplyvu na oznaky molochnoi produktyvnosti koriv molochnykh porid sumskoho rehionu [Genotypic and paratypical factors influencing the milk production characteristics of dairy cows of Sumy region]. Bulletin of Sumy National Agrarian University, issue 7 (19), pp. 25-29.
22. Sharhanov, V.M., 2008. Istoriia ta suchasni tendentsii u skotarstvi Kanady [History and current trends in cattle breeding in Canada]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 10 (15), pp. 134-138.
23. Yanchukov, I., Matveeva, E. and Lavruhina, A., 2011. Gorizontyi v selektsii molochnogo skota [Horizons in Dairy Cattle Breeding]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 1, pp.10-11.
24. Bratherstone, S., 1994. Genetics and phenotypic correlations between linear type traits and production traits in holstain-friesian drairy cattle. Animal Production , vol. 59, pp. 183-187.
25. McAllister, A.J., Lee, A.J., Batra, T.R. et. al., 1994. The influence of additive and nonadditive gene action on lifetime yields and profitability of dairy cattle. J. Dairy Sci, vol. 77, issue 8, pp. 2400-2414.
Published
2019-12-23
How to Cite
Voitenko , S. L., & Sydorenko , O. (2019). The impact of improving breed on dairy productivity of cows of different breeds of domestic selection . Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(39), 43-48. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.6