RESULTS OF RESEARCH OF THE TECHNICAL CONDITION OF HYDRAULIC NOZZLES FOR PLANT PROTECTION

Keywords: hydraulic nozzle, technical condition, nozzles, spray quality, uniformity, plant protection

Abstract

The article substantiates the method of research of technical condition of hydraulic nozzles for chemical plant protection, as: the influence of the shape of the spray nozzle on the quality and uniformity of spraying working fluid, supply pressure. As well as according to theoretical ideas, the shape of the nozzles and the supply pressure of the working fluid significantly influenced the shape of the spray spot and the uniformity of the liquid distribution.
The authors developed a method for diagnosing the technical condition of hydraulic nozzles for chemical protection of plants on the created experimental stand. The experimental stand allows to receive two-dimensional characteristics of distribution of working liquid by a spray, to carry out research of influence of a technical condition of a spray on qualitative indicators of its work.
The increase in fluid consumption by sprays, which is created by the deterioration of the technical condition of the nozzle can lead to overconsumption of working fluid in 1.2-1.8 times per hour, which negatively affects the technological process of plant protection and its technical and economic evaluation.

References

1. Сайко В. Актуальні проблеми землеробства: простих шляхів мінімалізації обробітку ґрунту не буває // Техніка АПК. —2008. № 1. — С. 8 – 14.
2. TeeJet technologies. 51-RU. Каталог. - Спреинг Системс Кo. - 2011. - 148 с.
3. Мельник В.И. Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве: Монография. – Харьков: «Міськдрук», 2010, - 439 с.: ил.
4. Кобець А. С., Кобець О. М., Ільницький В. М. Діагностування технічного стану щілинних розпилювачів пестицидів. ДДАУ – 2013.
5. Анализ конструкций распылителей машин для химической защиты растений / П. А. Догода, Ю. В. Самсонов // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологіч-ний університет". Технічні науки. - 2013. - Вип. 153. - С. 158-164.
6. Мельник В. І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хім-захисту рослин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ; наук. конс. Л. М. Тіщенко ; Харків, 2010. 40 с.
7. Кобець О.М. Результати дослідження розпилювачів пестецидів / Кобець О.М. та ін. Матеріали міжнародної студент-ської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку аграрної вищої освіти України очима молодих науковців. М. Ні-жин. 2013. – 81-84 с.
8. Коваль В.П. Обприскування відцентровими розпилювачами Роса / В.П. Коваль, О.І. Мележик // Техніка и технології АПК. – 2011. № 11,12.
9. Діордієв, В., Кашкарьов, А., & Семендяєв, О. (2019). Проблеми використання дронів у задачах обприскування сіль-ськогосподарських культур та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 9 (1).
10. Чуб О.О. Застосування дронів для обприскування полів / О.О. Чуб, А.О. Никифоров // Матеріали студентської нау-ково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Х.: ХНТУСГ. – 2020. С. 215-216.
11. Мельник В.И. Цыганенко М., Аникеев А., Сыровицкий К.Г. Экономическая эффективность элементов системы точ-ного земледелия. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol.17. № 7. С. 61-66.
12. Зубко В.М. Технологічна і техніко-економічна оцінка машинних агрегатів при проведенні догляду за посівами при вирощуванні сільськогосподарських культур /В. М. Зубко, О. В. Дубровіна // Науковий вісник Національного університету біо-ресурсів і природокористування України. – К., 2013. – Вип. 185, ч. 1. – С. 352-363.
Published
2022-05-05
How to Cite
Sirovitskiy, K. G., Shulyak, M. L., & Melnyk, V. I. (2022). RESULTS OF RESEARCH OF THE TECHNICAL CONDITION OF HYDRAULIC NOZZLES FOR PLANT PROTECTION. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, (2 (44), 41-44. https://doi.org/10.32845/msnau.2021.2.9