SOIL HARDNESS - OVERVIEW OF MODERN METHODS AND DEVICES

Keywords: seal, hardness tester, plow sole, scanner, penetrometer, penetration, soil

Abstract

The article describes the influence of soil hardness on the development of agricultural crops from germination to crop formation. The main factors influencing the formation of an undesirable phenomenon in the soil, the so-called plow sole, are named. The analysis of domestic and foreign modern methods and means of determination and measurement of soil hardness, starting from penetrometers and ending with soil scanners is presented. The issue of soil hardness was and is relevant, because it depends on the formation of yields and, accordingly, the profit of farmers. Thus, there is an urgent task of improving methods and means of measuring soil hardness. The question of developing a cheaper method, in contrast to soil scanners, to determine the plow sole, but no less effective than them.

References

1. С. Гаврилов. 2017. Проблеми плужної підошви в грунті та шляхи її вирішення. Веб-сайт: https://propozitsiya.com/problema-pluzhnoy-podoshvy-u-pochvy-i-puti-ee-resheniya [Дата звернення: 08/04/2021].
2. Hartemink, A.E., 1998. Хімічні та фізичні властивості ґрунту як показники стійкості землеустрою під цукровим очеретом у Папуа -Новій Гвінеї. Геодерма 85: 283–306.
3. Whalley, W.R., Finch-Savage, W.E., Cope, R.E., Rowse, H.R., Bird, N.R.A., 1999. Реакція проростків моркви (Daucus carota L.) та цибулі (Allium cepa L.) на механічний імпеданс та водневий стрес при неоптимальних температурах. Рослина, клітинне середовище 22: 229–242.
4. Bengough, A.G., Mullins, C.E., 1990. Механічний імпеданс росту коренів: огляд експериментальні методи та відповіді на зростання коренів. Журнал ґрунтознавства 41: 341–358.
5. Gao, W., Hodgkinson, L., Jin, K., Watts, C.W., Ashton, R.W., Shen, J., Ren, T., Dodd, I.C., Binley, A., Phillips, A.L., Hedden, P., Hawkesford, M.J., Whalley, W.R., 2016. Глибоке коріння і структура ґрунту. Рослини, клітини та навколишнє середовище 39: 1662–1668.
6. Whalley, W.R., Watts, C.W., Gregory, A.S., Mooney, S.J., Clark, L.J., Whitmore, A.P., 2008. Вплив міцності ґрунту на врожайність пшениці. Рослини та ґрунти 237–247.
7. Whalley, W., Bengough, A., 2013. Механічний опір ґрунту та зростання коренів та Функція. Коріння рослин: doi. 10.1201/b14550-43
8. Пат. 25914 Україна, МПК G 01 N 1/02. Польовий ґрунтовий твердомір конструкції Тарасенка-Бабицького / Тарасенко В.І., Бабицький Л.Ф.; заявник та патентовласник Національного аграрного університету. - № 200704449; заявл. 04.07; опубл. 27.08.2007, Бюл. №13.
9. Армія та ВПС США, 1994 р. Планування та проектування доріг, аеродромів та вертодроміву Театрі операцій (Доро-жнє проектування), В: Полевий посібник, No 5-430-00-1. Вип. 1, Вашингтон, округ Колумбія, 26 серпня 1994 р., Стор. 491.
10. Tumay, M.T., 1998. Тестування ситуації на національних геотехнічних експериментальних майданчиках. Частина II, В: Контракт FHWA, Остаточний звіт. FHWA, Батон -Руж, штат США, Міністерство транспорту США; Дослідницький центр тра-нспорту Луїзіани, № DTFH61-97-P-00161.
11. Titi, H.H., Mohammad, L.N., Tumay, M.T., 2000. Випробування на проникнення мініатюрних конусів. Журнал геотех-нічних випробувань 23 (4): 432–443.
12. Titi, H.H., Morvant, M., 2001. Впровадження мініатюрного конусного пенетрометра в проектування та будівництво доріг. Журнал рекордів транспортних досліджень Ради досліджень транспорту 1755: 60–68.
13. Byun, Y.H., Kim, J.H., Lee, J.S., 2013. Конусний пенетрометр із зовнішнім спіральним типом гвинтовий стрижень для оцінки стану ґрунту. Журнал транспортної інженерії. 139 (2): 115–122.
14. Byun, Y.H., Hong, W.T., Lee, J.S., 2015. Характеристика залізничної підконструкції з використаннямгібридний конус-ний пенетрометр. Розумні структури та системи - Techno Press 15 (4): 1085–1101.
15. Hong, W.T., Byun, Y.H., Kim, S.Y., Lee, J. S., 2016. Включений конусний Пенетрометр з методом динамічного прони-кнення для дослідження підконструкції колії. Розумні структури та системи 18 (2): 197–216.
16. Hong, W.T., Kim, S.Y., Lee, S.J., Lee, J.S., 2017. Оцінка міцності та стійкості підконструкції залізничної колії з вико-ристанням динамічного конусоподібного пенетрометра типу «діра». Динаміка ґрунту та землетрусна інженерія 100: 88–97.
17. Цукуров А.М. Аналітичний розрахунок ущільнення ґрунту // Техніка в сільському господарством. - №1. - С. 17-19.
18. Hemmat, A., Adamchuk, V.I., 2008. Датчикові системи для вимірювання ущільнення ґрунту: огляд та аналіз. Комп’ютери та електроніка в сільському господарстві 63: 89–103.
19. Gaultney, L.D., 1989. Рецептне землеробство на основі датчиків властивостей ґрунту, В: Американ Товариство ін-женерів -аграріїв, Сент -Джозеф, папір № 891036, Американське товариство інженерів-аграріїв.
20. Clement, B.R., Stombaugh, T.S., 2000. Датчик ущільнення ґрунту безперервно Вимірює розвитку, В: Американське товариство інженерів -аграріїв, Сент -Джозеф, Мічиган. Документ № 001041, Американське товариство інженерів -аграріїв.
21. Alaoui, A., Helbling, A., 2006. Оцінка ущільнення ґрунту за допомогою гідродинамічної води зміна вмісту: порівняння між ущільненим та неущільненим ґрунтом. Геодерма 134 (1/2): 97–108.
22. Mouazen, A.M., Ramon, H., 2006. Розвиток он-лайн системи вимірювання маси щільність на основі вимірювання он-лайн осадки, глибини та вологості грунту. Дослідження ґрунту та обробітку ґрунту 86: 218–229.
23. Методика повірки твердомірів та обґрунтування конструкцій Рев’якіна. М29.044-6. Дослідницьке, 1986. - 15 с.
24. Аграрний сектор. 2013. Визначення щільності ґрунту. Веб -сайт: https: // agrarnyi sector.ru/rastenevodstvo/zemledelie/opredelenie-plotnosti- pochvy.html [Дата звернення 23.03.2021].
25. Пошукач. 2017. Пенетрометри. Веб -сайт: http://poshukach.com/redir?user_type=21& тип = ср & REDIR = eJzLKCkpKLbS16_I09W1MEhMzExMtkjXA_EKDBMz9TNzE9NTiWTMpNyMvNLUrMT9Utzc_Qz89JT81IT49MSs2HsIiBtaKaXkp9cwcBgaGZgaGxpZm5qwVCW8kFx3UqNhyt3nllqHNxwFQCd3ijZ & SRC = 4e20e0 & via_page = 1 [Дата звернення 23/03/2021]
26. Екологія. 2018. Твердість ґрунту. Web site:https://ru ecology.info/post/100775104200 006/ [Дата звернення 18/03/2021]
27. Фізика ґрунту. 2015. Методика визначення твердості. Веб-сайт: https: // racechrono.ru/fizika-pochv/3944-metodika-opredeleniya-prochnosti- struktury-pochvy- chast-1. html [Дата звернення 28/03/2021]
28. Агромайстер. 2018. Вимірювальні прилади. Веб -сайт: http://agromaster.ru/katalog/ izmeritelnye_pribory_v_pomow_agronomu/penetrometr_pochvennyj/ [Дата звернення 23/03/2021]
29. Pagliai, M., Marsili, A., Servadio, P., Vignozzi, N., Pellegrini, S., 2000. Зміни в деяких фізичних властивостей глинистого ґрунту після проходження гумових гусеничних та колісних тракторів середньої потужності. В: Досвід впливу та запобігання ущільненню надр у Європейському Співтоваристві, Arvidsson, J., van den Akker, J.J.H., Horn, R. (Ed.). SLU REPRO 2000, pp. 131–144.
30. Castrignanò, A., Maiorana, M., Fornaro, F., Lopez, N., 2002. Просторовий і часовий мінливість міцності ґрунту та її зміна з плином часу на полі твердої пшениці на півдні Італії. Дослідження ґрунту та обробітку ґрунту 65 (1): 95–108.
31. Hendrick, J.G., 1969. Запис ґрунтового пенетрометра. Журнал сільськогосподарського машинобудування. Дослі-дження 14 (2): 183–186.
32. Михайло Копецький. 2018. Сканери ґрунту - точні системи для вдосконалення сільського господарства Ефектив-ність. Веб-сайт: https://rynok-apk.ru/articles/technology/skanery-pochvy-/ [Дата звернення 07/03/2021]
33. Богдан Маліновський. 2018. У Steyr є трактор з датчиками грунту. Веб-сайт: https://propozitsiya.com/ua/steyr-obladnuvatyme-traktory-sensoramy-gruntu-0 [Дата звернення 08/03/2021].
Published
2021-10-12
How to Cite
Komisar, Y. O., & Zubko, V. (2021). SOIL HARDNESS - OVERVIEW OF MODERN METHODS AND DEVICES. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, (4 (42), 26-31. https://doi.org/10.32845/msnau.2020.4.6