ІMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF REMOVAL OF POTATO TOPS WITH MOTOR BLOCK PRODUCTION TECHNOLOGY

Keywords: tops, potatoes, working bodies, tubers, stems, ridges, cutting.

Abstract

The main producers of potatoes in Ukraine are households. They produce 98 % of these products. One of the important operations in the technology of growing potatoes is the removal of the tops. Given the fact that a significant part of households use motoblock technology of potato production, its use is not effective enough to pre-remove the potato tops, which significantly affects the quality and productivity of harvesting equipment, damage to tubers and crop yields. The paper presents an analysis of methods and working bodies of machines for removing potato tops before its mechanized harvesting. Analysis of research on energy resources used in potato production showed that most households that grow potatoes on an area of up to one-hectare use energy resources wheel formula 2K2, ie uses motoblock technology for growing and harvesting this crop. The analysis of research on the use of methods of removing potato tops with motoblock technology showed that currently two methods prevail: crushers of the crushing type – chain with a vertical shaft and rotary working bodies (rotary mowers). Studies have shown that each of these technologies does not provide the proper quality of potato tops. According to the results of the analysis of working bodies and machines for removing potato tops, the improvement of the motoblock cutter for this operation was carried out. These studies indicated the possibility of removing the tops with an upgraded motoblock cutter by replacing the knives. Based on the calculations, the dependence of the height of the petioles of the beveled tops on the translational speed of the machine at a constant angular velocity of the knives was constructed, which allows to choose the optimal speed of the tops. Based on the analysis of knives, the results of theoretical and laboratory studies, we have developed and manufactured experimental knives of variable length, which were installed on a motoblock cutter instead of milling knives to remove the tops. Studies have been conducted to determine the percentage of uncut potato stalks on the tops of ridges and on the sides, as well as research to determine the value of the height of the cuttings of cut tops on the tops of ridges and on the sides of ridges. Studies have shown the high quality and efficiency of removal of the tops of the proposed machine, as well as its versatility.

References

1. Abramov, Ju. N., Uglanov, M. B., Bachurin, A. N., Byshov, D. N. Issledovanie modernizirovannogo botvodrobitelja BD-4m s sharnirnymi nozhami [Study of the modernized BD-4m defoliator with articulated knives]. Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gos. agrarnogo univer. (Nauchn. zhurn. KUbGAU) [Jelektronnyj resurs]. Krasnodar : KubGAU, 2017. № 04(128). S. 200–213. (in Russian).
2. Bicoev, B. A., Levshin, A. G., Shhigolev, S. V., Gasparjan, I. N. Opredelenie parametrov rezhimov raboty rezhushhego apparata ustrojstva dlja dekapitacii kartofelja. [Determination of the parameters of the operating modes of the cutting apparatus of the device for decapitation of potatoes] Vestnik FGOU VPO «MGAU imeni V.P. Gorjachkina». 2019. № 2 (90). S. 24–29. (in Russian). https://doi.org/10.34677/1728-7936-2019- 2-24-29.
3. Butenko, Ye. Yu., Kharchenko, V. V., Mashchenko, O. A. Suchasnyi stan rozvytku kartopliarstva v Sumskii oblasti. [The current state of development of potato growing in Sumy region]. Zbirnyk statei uchasnykiv dvadtsiat chetvertoi vseukrainskoi praktychno-piznavalnoi internet-konferentsii «Naukova dumka suchasnosti i maibutnoho», (24–30 lystopada 2018 r.). Vydavnytstvo NM. Dnipro, 2018. 78 s. (in Ukrainian).
4. Gadzhiev, P. I., Mahmutov, M. M., Alekseev, A. I., Mahmutov M. M. Raschet shaga pochvoobrabatyvajushhej frezy s zubceobraznoj formoj [Calculation of the step of a tiller with a tooth-like shape]. Sel’skohozjajstvennye mashiny i tehnologii. M., 2019. No 5. S. 21–25. (in Russian).
5. Gasparjan, I.N., Levshin A. G., Ivashova O. N., Butuzov A. E., Dyjkanova M. E. Organicheskaja tehnologija vozdelyvanija jekologicheski chistogo kartofelja rannego [Organic technology of cultivation of environmentally friendly early potatoes]. Vestnik FGOU VPO «MGAU imeni V.P. Gorjachkina». 2019. № 6(94). S. 14–18. (in Russian). DOI: 10.34677/1728-7936-2019-6- 14-18.
6. Hevko, R. B., Synii, S. V., Hundzyk, O. V. Pidvyshchennia tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv mashyn dlia zbyrannia kartopli [Improvement of technical and economic indicators of machines for potato harvesting]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. 2016. Tom 1. № 1. S. 39–49. ISSN 2415-8453. (in Ukrainian).
7. Ivashova, O., Gasparyan, I., Levshin, A., Dyikanova, M. Justification of possibility of cultivating in Moscow region twocrop culture of early potatoes. Engineering for Rural Development. 2020. № 19. C. 399–405. DOI: 10.22616/ERDev2020.19. TF093)
8. Ivashova, O.,. Sychev, V., Dyikanova M., Levshin, A., Gasparyan, I. Two-yielding potato culture in Moscow region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: Earth and Environmental Science. 2020. 422(1). 012067 (DOI: 10.1088/1755-1315/422/1/012067).
9. Kornus, A. O. Silske hospodarstvo Sumskoi oblasti (ekonomiko-heohrafichne doslidzhennia): monohrafiia. [Agriculture of Sumy region (economic and geographical research) : monograph] Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A. S. Makarenka. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2019. 100 s. (in Ukrainian).
10. Liashenko, S. V. (2018). Udoskonalennia mekhanizovanoi tekhnolohii vyroshchuvannia kartopli na prysadybnykh diliankakh. [Improving mechanized potato growing technology on homestead plots]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, (2), 162–165. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk 2018.02.27.
11. Mialkovskyi, R. O. Biometrychni pokaznyky roslyn kartopli zalezhno vid sortu, strokiv sadinnia i hlybyny zahortannia bulb v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. [Biometric indicators of potato plants depending on the variety, planting dates and planting depth of tubers in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva. Kharkiv, 2017. Vyp. 63. S. 250–256. (in Ukrainian). 12. Mialkovskyi, R. O. Pokaznyky struktury vrozhaiu kartopli zalezhno vid elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia. [Indicators of the potato yield structure depending on the elements of growing technology]. Materialy V Vseukrainskoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Natsionalnyi naukovyi prostir: perspektyvy, innovatsii, tekhnolohii». Kharkiv, 2018. S. 75–80. (in Ukrainian).
13. Mialkovskyi, R. O. Vplyv sortu, strokiv, hlybyny zahortannia nasinnievykh bulb za hrebenevoho sposobu na druzhnist skhodiv roslyn kartopli. [Injecting a variety, strings, depths of the throat of the nasіnєvih bulbs for the comb method for friendliness of the descent of potato roslin]. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Seriia «Ahrobiolohiia». Bila Tserkva, 2017. Vyp. 2 (135). S. 117–124. (in Ukrainian).
14. Smolinskyi, S. V. Analiz osnovnykh pokaznykiv tekhnichnoi kharakterystyky suchasnykh kartoplezbyralnykh mashyn. [Analysis of the main indicators of the technical characteristics of modern potato harvesters.]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia : Tekhnika ta enerhetyka APK : zb. nauk. prats. Kyiv : NUBiP, 2018. № 282(2018). S. 200–207.
15. Shkarivskyi, R. H., Shkarivskyi, H. V. Do pytannia vyvchennia dotsilnosti vykorystannia malohabarytnykh MEZ z kolisnoiu formuloiu 2K2 [On the question of studying the feasibility of using small MEZ with wheel formula 2K2]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK. 2016. Vyp. 241. S. 301–308. (in Ukrainian).
16. Ulanov, A. S., Shljapnikov, M. G., Gusev A. Ju. Sposoby povyshenija jeffektivnosti funkcionirovanija motobloka s tjagovymi rabochimi organami. [Ways to improve the efficiency of the walk-behind tractor with traction working bodies]. Jenergojeffektivnye i resursosberegajushhie tehnologii i sistemy. Mezhvuzov. sb. nauch. tr.: Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta, 2016. S. 325–329. (in Russian).
Published
2022-06-20
How to Cite
Semirnenko, Y. I., & Semirnenko, S. L. (2022). ІMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF REMOVAL OF POTATO TOPS WITH MOTOR BLOCK PRODUCTION TECHNOLOGY. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, (1(47), 36-42. https://doi.org/10.32845/msnau.2022.1.6